måndag 5 oktober 2015

ARKDIS på Humanistportalens stafettblogg

Denna vecka bloggar forskare från ARKDIS på Humanistportalens stafettbloggHumanistportalens syfte är att synliggöra och tillgängliggöra aktuell forskning inom svensk humaniora. Humanistportalen stöds av Riksbankens Jubileumsfond och har tre huvudsakliga verksamhetsområden: stafettbloggen, publicering av artiklar, och pedagogiskt material med humaniorafokus för undervisning i gymnasieskolor.